Vítejte na webových stránkách ČSSD Zastupitelé Brno-Chrlice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Zastupitelé Brno-Chrlice a kandidátech ČSSD za Zastupitelé Brno-Chrlice.

 


 

Volební program 2014

St 06.08.2014 11:44

Komunální volby 2014

Chrlice – moderní místo pro život

Vážení spoluobčané,

Chrlice se nacházejí v příjemném prostředí, které nabízí příležitosti pro moderní bydlení a podnikání s řadou možností pro sport a kvalitní odpočinek. Všichni například víme, že ve skutečnosti nic nebrání pohodlnému napojení naší městské části na síť cyklostezek, které již léta bez problémů fungují v Holáskách, Modřicích a Tuřanech, a že Splaviska mohou být pohodlně dostupným místem pro posezení s přáteli. Také doprava obsluhující průmyslový areál sila jistě nemusí vést přes centrum Chrlic a okolo základní školy.

I proto ČSSD pro nadcházející volební období sestavila kandidátku, na které jsou lidé, kteří nabízejí mnohaleté osobní i profesní zkušenosti s realizací řady veřejných i soukromých investic v celém jihomoravském regionu. Jsou zde lidé, jejichž odborná kvalifikace je spojena s úspěchy při čerpání finančních prostředků ze zdrojů města Brna, Jihomoravského kraje, evropských fondů i soukromých zdrojů.

Mezi naše cíle pro každodenní život v Chrlicích patří obnovení zubní ordinace, zřízení bankomatu, zrušení dlouhé polední přestávky na poště, nebo zavedení úředních hodin radnice i v pátek. Doba otevření úřadu musí alespoň jeden den v týdnu umožňovat vyřízení potřeb občanů i po pracovní době.

Zajistíme lepší dostupnost autobusu MHD pro významnou část chrlického sídliště novou zastávkou u mateřské školky Šromova a podpoříme obnovu přímého autobusového spojení Chrlic s centrem Brna.

 Věřím, že s Vaší podporou se podaří tyto cíle úspěšně uskutečnit.

                                                                                             Mgr. et Mgr. Ivo Přikryl

  

Hlavní programové priority:

Doprava

 • zajistíme pohodlné napojení Chrlic na existující cyklostezky v Holáskách, Modřicích a Tuřanech vedené mimo silniční dopravu,
 • vybudujeme přístup trasy pro cyklisty a pro pěší do prostoru Splavisek mimo silniční dopravu,
 • zabezpečíme napojení průmyslového areálu sila na jihovýchodní obchvat Chrlic k odklonění kamionové dopravy z centra Chrlic,
 • dojednáme pravidelné dopravní spojení pro chrlické sídliště zastávkou autobusu MHD (zastávka u mateřské školy na ulici Šromova),
 • budeme dále usilovat o obnovení přímého spojení autobusové linky Chrlic s centrem města Brna.

Infrastruktura

 • zasadíme se o vybudování moderní požární zbrojnice v areálu Chrlického zámku za maximálního přispění evropských fondů,
 • podpoříme vybavení a další rozvoj činnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů.
 • zpracujeme kompletní zprávu o stavu a účelnosti využití majetku městské části za účelem maximální informovanosti občanů a hodnocení efektivity souvisejících rozpočtových výdajů. 

 Kvalitní životní prostředí pro spokojený domov

 • zasadíme se o další rozvoj rekreační zóny Splavisek dobudováním zabezpečeného vybavení pro posezení a rekreaci,
 • podpoříme revitalizaci Tuřanského potoka v oblasti Žlíbky pro rekreaci s vybudováním zabezpečeného vybavení pro sportovní využití,
 • budeme usilovat o dobudování kanalizační sítě pro všechny budovy a komunikace v Chrlicích a využijeme k tomuto účelu maximální objem zdrojů dostupných z evropských fondů,
 • budeme podporovat rekonstrukci břehů Tuřanského potoka v oblasti průtoku městskou částí U viaduktu,
 • zajistíme dostatečný počet a údržbu kontejnerových míst pro třídění komunálního odpadu a stabilní fungování sběrného střediska odpadů.

Služby

 • zajistíme dostatečnou kapacitu dostupných pečovatelských služeb a denního stacionáře pro seniory,
 • prosadíme přednost obyvatel Chrlic při využívání kapacit místní mateřské školky a služeb pro seniory,
 • budeme usilovat o zřízení zubní ordinace a ordinace očního lékaře v naší městské části,
 • dojednáme rozšíření úředních hodin České pošty výrazným zkrácením přestávky přes poledne.

Sport a volný čas

 • zabezpečíme opravu plotu dětského hřiště V rejích k zamezení rizika úrazu dětí u frekventované silnice,
 • podpoříme činnost a využití stávajícího sportovního areálu SK Chrlice,
 • zapojíme se do volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež a přispějeme k dalšímu rozvoji naši přeshraniční spolupráce,
 • budeme podporovat činnost a vzájemnou spolupráci místních sportovních a kulturních organizací i ostatních zájmových spolků.

Školství

 • našim cílem je stabilní zajištění kvalitního vzdělávání v rámci chrlické základní školy a rozvoj mimoškolních aktivit pro děti v naší městské části,
 • zajistíme také efektivní využití prostor základní školy pro volnočasové aktivity občanů.

Podpora drobného podnikání

 • zajistíme otevřený prostor pro činnost a rozvoj podnikání, zejména k podpoře služeb pro obyvatele Chrlic,
 • budeme podporovat maximální informovanost veřejnosti o přípravě a zadávaní veřejných zakázek. 

Bezpečí občanů a majetku

 • zintenzivníme hlídkovou službu Městské policie, především v oblastech s vyšším rizikem poškozování vybavení a majetku naší městské části a k zajištění rizik spojených s pohybem a pobytem nepřizpůsobivých občanů na území Chrlic.

Radnice pro občany

 • rozšíříme úřední hodiny Úřadu městské části Chrlice vedle pondělí a středy i na pátek,
 • o postupu realizace našich cílů budeme občany Chrlic detailně informovat na webových stránkách naší městské části a také na stránkách naší místní organizace: http://cssdbrno-chrlice.cz/
 • naši kandidáti splňují náročná profesní kritéria pro prosazování volebních cílů v odborných výborech a komisích radnice,
 • na Vaše podněty budeme také rádi reagovat formou e-mailu na adrese:  info@cssdbrno-chrlice.cz